OVERENIE KILOMETROV

Vyplňte VIN číslo vozidla a aktuálny stav najazdených KM

km
overenie kilometrov

POSLEDNÝ ZÁZNAM

XX.XX.20XX

=

NAJAZDENÉ KILOMETRE

XXX XXX Km

Naše záznamy Km k vozidlu sa
Vám zobrazia po zadaní VIN čísla
a aktuálneho stavu Km.

Km vozidla vyzerajú byť v poriadku

Vozidlo malo menej kilometrov ako ste zadali