OVERENIE KM dovezeného auta

Chcete si kúpiť dovezené vozidlo ,pretože je za lepšiu cenu ako tie Slovenské.

Takže si ho chcete preveriť.

SKONTROLUJTE SI KM A INÉ INFORMÁCIE
O VOZIDLÁCH PRIAMO V ZAHRANIČÍ

kontrola originality

Kontrola originality

Stačí vám EČV alebo VIN

OVERIŤ
overenie vozidla z česko

Overenie km Českého vozidla

Potrebujete posledný atest z STK

OVERIŤ
overenie vozidla z holandska

Overenie vozidla Holandsko

Potrebujete holandské EČV

OVERIŤ
overenie km vozidla poľsko

Overenie vozidla Poľsko

Potrebujete EČV aj VIN

OVERIŤ
overenie km vozidla taliansko

Overenie km Talianskeho vozidla

Potrebujete talianske EČV

OVERIŤ
overenie km vozidla rakúsko

Overenie TP Rakúsko

Potrebujete EČV a číslo TP

OVERIŤ

Partneri